Europæsike rejser

Hvorfor rejser vi? Lider vi som de gamle europæere af ekspansionstrang? Eller rejser vi for at finde os selv? Vi mennesker er grådige; den moderne turist rejser for at få det han ikke har. Hvad enten det er sne, sol, jungle eller savanne vi ønsker, er der en verden af muligheder. Nedenfor to nævnte tekster har umiddelbart forskellige holdninger til, hvorfor indoeuropæerne rejste ud i verden.

I Albert Dams tekst: ?Higen?, forklarer han, hvorfor indoeuropæerne led af ekspansionstrang. Han mener, at de higede efter rigdom på hver deres måde. Præsterne ville hjælpe hedningene, købmændene ville have nye og fremmede varer, stormændene ønskede mere magt og jord, og de fattige søgte efter et fristed. På en eller anden måde søgte de efter de samme: nye steder der kunne opfylde deres håb og drømme.

Carsten Jensen skriver i sin kronik: Er vejret dårligt og humøret sløjt” om, hvorfor Christoffer Columbus drog ud i verden. Han mener ikke som historikerne, at de var fordi han led af ekspansionstrang, ligesom resten af europæerne gjorde. Nej, han mener, at Columbus drog ud for at finde Paradis på jorden, der hvor mennesket er tættest på Gud.
Han sammenligner Christopher Columbus med den moderne turist. Jensen mener, at Columbus drog ud i verden for at finde Paradis, både fysisk og psykisk. Han mener, at man som turist også søger efter et psykisk Paradis. Men vi leder de forkerte steder: Du finder ikke psykisk paradis på Gran Canaria, nej, Du finder kun dit eget psykiske paradis ved at rejse ud i verden ud, hvor der ikke er andre turister og uden returbillet.

Umiddelbart ser det ud som om de to forfattere er uenige, men kigger man dybere, giver de hinanden ret på nogle punkter.
Carsten Jensen mener at mennesket søger efter Paradis når det rejser. Hvorimod Albert Dams mener at indoeuropæerne rejste ud for at finde rigdom. Men egentligt er paradis og rigdom det samme. Hvis Dams havde sagt at de søgte efter penge, var det jo noget andet. Ligesom han forklarer i sin tekst, søgte de forskellige befolkningsgrupper noget forskelligt. De havde alle forskellige kriterier for rigdom, nøjagtigt som vi har i dag. Nogle vil gerne være rige på penge og guld, mens andre ønsker rigdom i form af viden og oplevelser. De to sidste former for rigdom, finder man andre steder i verden. Nutidig rigdom behøver ikke være materialistisk, vi har penge nok, men vi mangler erfaringer og oplevelser for livet.

En tendens som er opstået for nylig er genopdagelse af det allerede opdagede. Man kan sammenligne det med en studietur på mit gamle gymnasium. Vi tager af sted med charterfly og bor på et ?holiday center?, men er ikke kommet for at opleve grisefester. Vi skal opdage det gamle Mallorca, så vidt muligt.
Dette bringer os ind på diskussionen om ?det spolerede udland?. Dams mener, at denne udvikling med at finde sig selv og paradis, ikke nødvendigvis er positiv. Hvorimod Jensen har den modsatte holdning. Han mener nemlig, at vi skal væk fra ?Coca Colaerne? Men ved at flygte fra vesten, tager vi også vesten med i bagagen. Vestens teknik med udbud og efterspørgsel fungerer nemlig og så i rejse branchen. Lad os nu sige, at du hører om en lille lækker Stillehavs ø fra et ukendt rejse bureau. Hvis du tager derned og opdager, at den er vidunderlig, ødelægger du det vidunderlige. For straks vil hele Europa også opleve dette vidunderlige sted. Og er der efterspørgsel, opdager rejsebureauerne, at her er der penge at tjene. Så de bygger store hoteller langs den smukke kyst og ødelægger det hele. Forfærdeligt, men også en realitet. Og det er det, Albert Dams er imod:
At den vestlige verdens oplevelses trang skader resten af verden. Selvom vi elsker det nye og fremmede, kan vi ikke undgå at tage det gamle og kendte med os ud i verden. Jeg mener også, at dette er forkert, vi burde holde os for os selv! Men på den anden side er turisme et meget vigtigt erhverv for disse lande. I nogle lander er op imod 70% af befolkningen beskæftiget inden for turisme, så turisme er også godt for noget. Men opvejer skaderne som vi laver mod disse fremmede landes kultur fordelene ved beskæftigelsen. Det mener jeg ikke, de gør. Vi, der bor i den vestlige verden, burde ikke bevæge os længere væk end middelhavet. Selvfølgelig er det godt og fornuft at lære om andre kulturer og livsformer, men det er ikke fornuftigt, hvis det går ud over den fremmede kultur, hvis vi ikke passer på vil hele verden snart være ens.

Husk stort tøj til mænd inden rejsen