Barnets udvikling

Det er de første oplevelser, der er de vigtigste.
Ved anoreksi er det oftest længe siden at skaden er sket, derfor er det nødvendigt at man som forældre stoler på sine egne evner. Barnets sociale udvikling sker i et samspil hvor barnet selv deltager aktivt.

  • 0-10 mdr.: meget tæt sammenspil med forældrene, bliver derefter klar over sin egen person og omgivelsernes tilstedeværelse og fravær.
  • 3-6 år: Den struktur og orden barnet oplever i hverdagen bliver i høj grad model for barnets opfattelse af sammenhænge og sig selv.
  • Skolealder: Barnet får øget fornemmelse af egen identitet og kønsrolle. Skolen og især kammeraterne bliver vigtige. Afprøver egen rolle og personlighed. Barnet søger at finde sin type og stil og derved udvikle sit selvbillede og selvforståelse.
  • Puberteten: Forholdet til det modsatte køn får en stor plads i bevidstheden. På tværs og provokerende. Øget selvstændighed og løsrivelse fra de tidlige tætte bånd og afhængigheden. Manglende tegn på frigørelse er et faresignal. Forældre skal vide at denne løsrivelse er en nødvendig del af barnets udvikling.

Mennesket er et socialt væsen. Fra fødslen er mennesket i særlig grad afhængig af kontakt med og stimulation fra andre.

Barnets nyeste tilegnelser skal ses og roses. Manglede accept eller ambivalens hos de nærmeste voksne giver barnet et overvejende negativt selvbillede.

Den perfekte forælder eksisterer ikke. I realiteten skal man blot være et almindeligt menneske, der lærer, gør nye erfaringer og af og til tager fejl. (medier giver et fejlbillede af forældre). Forældre må ikke være uberegneligt svingende i deres måde at være på.

Selvtillid: man oplever at være noget værd, kunne noget vigtigt og oplever sig påskønnet og værdsat.

Selvværd: Et godt selvværd betyder at man har fået opmuntring og respons på sin person. At man er god nok som den man er.
Selvværd og selvtillid udvikles aldrig af personen alene, men i samspillet og responsen fra andre.

Fortsæt til:

Anoreksi – Indsats mod anoreksi – Barnets udvikling – Vejle Amt om spiseforstyrelser –