Anoreksi – spiseforstyrrelser

Diverse udtalelser og uddrag fra artikler om anoreksi. En guide for/til lærerstuderende.

Spiseforstyrrelser handler mere om mennesket end mad. Det er altid tilrådeligt, at opsøge en psykiater eller psykolog, hvis du mener, at du har spiseforstyrrelser.

Sundhedsstyrelsen om spiseforstyrrelser

Klasseundervisning har ikke en positiv effekt. Man kan i stedet fokusere på emner som medansvar for sine medmennesker, mobning, skilsmisse og død, altså emner der er kendt for at kan have udløst anoreksi. Altså et afsæt i elevernes ansvar for hinanden, deres samspil hinanden imellem, deres trivsel i klassen og accept af hinanden.

Som lærer skal man være meget opmærksom på elevernes trivsel i klassen, man skal støtte dem i deres tro på dem selv, bidrage til positiv holdninger til mad, krop og vægt og være opmærksomme på dem der ændrer adfærd og være parat til at handle hvis det er nødvendigt.

FAKTA / STATESTIK: En spiseforstyrrelse – manglende evne til at mestre indre og ydre konflikter – 0,4-1 % af alle unge piger/kvinder udvikler anoreksi. En psykolog kan hjælpe dig med at kontrollere disse konflikter.

Anoreksi forekommer ti gange så hyppigt hos piger som hos drenge. Udbredelsen er størst blandt kvinder mellem 14-24 år, men kan forekomme i alle aldre.

Hvorfor piger? Piger definerer primært sig selv i forhold til andre mennesker, de søger nærhed og relationer. Drenge definere sig ofte i relation til deres aktiviteter og handlinger.

Man oplever ofte at veninde forhold er mere turbulente end drenge forhold netop fordi piger spejler sig selv i andres meninger. Piger er meget følsomme og opmærksomme overfor gængse idealer, standarder for skønhed og udseende. Op til 29% af unge danske piger har et så problematisk forhold til mad at de har risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse.

Medvirkende forhold: kulturel, social, personlighedsmæssig, biologisk og genetisk art. Anoreksi findes ofte i samfund med en vestlig inspireret livsstil.

Før i tiden var Anoreksi en overklassesygdom, i dag findes den i alle sociale lag

Puberteten: Gennemsnitlig siger man at piger udvikler sig 2 år før drenge. Mange unge er ikke klar over de ændringer der sker med deres krop og forstår ikke at det er naturligt det der foregår. Det ændret udseende kan opfattes som begyndelse på fedme som de forsøger at bekæmpe.

Hvornår diagnostiseres anoreksi? Hvis vægttabet er på mindst 15% af den unges normalvægt. Hvis hun er intenst optaget af mad, madlavning, vægt figur og sit udseende. Anoreksi betyder fravær af sult, selvom den unge ofte er meget sulten. Hun har en stærk vilje til ikke at spise eller kun spise et absolut minimum.

Har man som voksen mistanke om en spiseforstyrrelse, har man en medmenneskelig pligt til at reagere. Det er mindst lige så nødvendig at følge op på denne reaktion.
En tidlig indsats kan afværge en spiseforstyrrelse.
Ved at have denne samtale giver man pigen mulighed for at tale om sine problemer. Det er altså ikke for at af- eller bekræfte sin mistanke om en spiseforstyrrelse, men for at give pigen muligheden for samtale.

Symptomer: Der findes både psykiske og fysiske symptomer.

Af de psykiske kan nævnes:

 • Høje præstationskrav og et øget behov for at kontrollere alt, fx kalorieindtag, skolearbejdet, motion, m.v.
 • Bennægtelse af at hun er syg og behøver behandling.
 • Koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder, irrebilitet, tristhed, udvikling af depression.
 • Den syges adfærd ændrer sig. Tankerne om mad og spisning optager så meget af den syges tid at alt andet sættes til side.

Af de fysiske symptomer kan nævnes:

 • Undervægt
 • Forsinket pubertet
 • Udebleven menstruation hos piger
 • Nedsat kønsdrift og impotens hos mænd.
 • Stofskiftet falder og medfører lav legemes temperatur, langsom puls, tør hud og forstoppelse.
 • General muskelsvækkelse og hæmmet vækst.
 • Ødemer og hævelser.
 • Langvarig undervægt kan give knogleskørhed, hjertemuskellidelse og hjernesvind.
 • Ændring af kropsfarve. Det lave stofskifte medfører en stærk følsomhed overfor kulde. Ofte ser man rød eller blålige hænder.
 • Man får ofte et tørt og træt udseende pga. mangel på vitaminer og mineraler.
 • Humørsvingninger.

Fortsæt til:

Anoreksi – Indsats mod anoreksi – Barnets udvikling – Vejle Amt om spiseforstyrelser –

Tidligere artikelSpiseforstyrrelser – Psykiatrisk afdeling, Vejle Amt
Næste artikelIndsats